Wijffels Subsidie Advies

Actief op het snijvlak van financiële stimulering, bouwen en duurzaamheid!

073 - 613 40 40
info@wijffels-subsidieadvies.nl
Hekellaan 6 - 5211 LX 's-Hertogenbosch

Duurzaamheid

Revitaliteit

Fiscaliteit

Subsidieadvies bij duurzame ontwikkeling

Herkent u dit?

U overweegt of gaat investeren in energiebesparing, duurzaam bouwen of in zonnepanelen voor het zelf opwekken van elektriciteit? En u weet dat de overheid investeringen hierin stimuleert met financiële regelingen.

Rendement

Veel investeringen in energiebesparing verdienen zichzelf terug wanneer u goed gebruik maakt van de financiële regelingen. Bij duurzaam bouwen zijn forse financiële voordelen mogelijk. En zelf opgewekte elektriciteit met zonnepanelen is met een financiële stimulering inmiddels goedkoper dan grijze stroom!

Kansen en mogelijkheden

Maar het doorzoeken van het woud aan financiële stimuleringsregelingen en het bijhouden van de jaarlijkse wijzigingen laat u graag aan een specialist over. U wilt geen kansen missen, wenst maximaal in aanmerking te komen voor financiële regelingen en wil de administratieve rompslomp daarbij graag een beetje op afstand houden…

Bart Wijffels
info@wijffels-subsidieadvies.nl

Over Ons

Wijffels Subsidie Advies bestaat sinds 2001; dus ruim 15 jaar ervaring. We hebben ons gespecialiseerd in financiële regelingen voor nieuwbouw en renovatie in de utiliteitsbouw en duurzame elektriciteitsopwekking.

We kunnen voor uw bouwplannen snel en efficiënt uitzoeken welke subsidies voor u van toepassing zijn. We kennen de grenzen, kennen de knelpunten en weten wat wél en wat niét voor een financiële stimulering in aanmerking komt. En wat met een beperkte meerinvestering een hoger bedrag aan subsidie oplevert! Kortom: we halen voor u het maximale uit de regelingen!

Ambitie

Wijffels Subsidie Advies ambieert bij te dragen aan de 'ecologische modernisering'. Door bij te dragen aan duurzame renovaties van bestaand vastgoed, duurzame nieuwbouw of opkomend werkveld: energiebesparing bij datacentra!

We willen u - vastgoedeigenaren of investeerders - daartoe attenderen op relevante financiële regelingen. Graag informeren we u in een vroeg stadium over de technische voorwaarden en subsidievoordelen. Daartoe verzenden we ook periodiek onze nieuwsbrieven met technische voorwaarden.

Bij concrete projecten hebben we daarbij bij voorkeur ook contact met de overige bij het project betrokken adviseurs, zoals bijvoorbeeld een projectmanager, architect of een installatieadviseur. Dit opdat de subsidiabele investeringen ook technisch eenduidig en correct in planvorming en ontwerp kunnen worden opgenomen, want het gaat om de details…

Onze ambitie is om er voor u voor te zorgen dat u uit alle mogelijke regelingen het maximale voordeel haalt bij het realiseren van uw duurzame renovaties of duurzame nieuwbouw!


Fiscale regelingen EIA en MIA

We kunnen u helpen met het verkrijgen van fiscale voordelen bij uw investeringen in energiebesparing en duurzaam bouwen.
Denk aan regelingen als de EIA (energie-investeringsaftrek) en MIA(milieu-investeringsaftrek)

Daarbij duiken we graag de diepte in! Zowel in de fiscaaltechnisch vijver als in de zee van energiebesparingsmogelijkheden!


Subsidies voor het opwekken van duurzame energie

Of gaat u investeren in het opwekken van elektriciteit door middel van zonnepanelen? Daarvoor is de SDE(Stimulering Duurzame Energieproductie) voor u in het leven geroepen!

Geen dak is daarbij voor ons te hoog!


Renovatie of duurzame nieuwbouw

Of het nu gaat om een nieuw duurzaam bedrijfspand, verbeteringen in de installaties of om onderhoud of een renovatie van een Rijksmonument!

Want wat is er nu duurzamer dan het in stand houden van gebouwen van honderden jaren oud!

Werkwijze

Verkenning

Afhankelijk van de fase waarin uw bouw- of investeringsproject zich bevindt (oriënterende fase, ontwerpfase, besteksfase of uitvoeringsfase) en ambities kunnen wij voor u nagaan voor welke financiële stimuleringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Wanneer wij mogelijkheden voor u zien, maken wij een samenwerkingsovereenkomst met een toelichting op de mogelijke financiële regelingen en een stappenplan van werkzaamheden.

Coördinatie, aanvraag en afwikkeling

Wij informeren, in overleg en uiteraard voorzover nodig, uw overige adviseurs. Voor het aanvragen van de subsidies verzamelen we de gegevens, bewaken tijdlijnen en dienen alle aanvragen voor u in. Zien we ondertussen nieuwe subsidiemogelijkheden dan attenderen we u natuurlijk daarop!

U ontvangt overzichten van de te verwachten financiële voordelen.

Vervolgens gaan wij in overleg met de instanties voor de afwikkeling. Ons werk stopt pas als alle beschikkingen zijn afgegeven omdat u dan aantoonbaar kunt zien op welke subsidies u allemaal recht heeft.


Vergoeding

Een vergoeding komen we in overleg overeen en leggen we vast in de samenwerkingsovereenkomst. Wij brengen alleen kosten in rekening als wij voor u financiële voordelen hebben geregeld.


We regelen het complete subsidietraject!

Voor al uw investeringen in duurzaamheid kunnen wij de subsidies van begin tot eind voor u regelen!

Financiële stimulerings-regelingen algemeen

Beloning van gewenst gedrag!

Gebruikmaking van financiële stimuleringsregelingen is vrijwillig; financiële stimuleringsregelingen hebben betrekking op zaken die niet verplicht zijn gesteld.

Wanneer is een financiële stimulering mogelijk?

Investeerders die zich afvragen of er voor bepaalde zaken financiële stimulering mogelijk is kunnen zich afvragen of het daarbij gaat om iets dat door de overheid wél als gewenst wordt gezien maar níet verplicht is gesteld.
Zo ja, dan is het zinvol om het voornemen te toetsen op subsidiemogelijkheden. Dit kan door deze te toetsen aan de hand van de wet- en regelgeving waarin de voorwaarden nader zijn vastgelegd.


Datacentra

Voor periodiek onderhoud kan dan ee

Energiebesparing aanpassingen noodstroomvoorziening datacentrum

In verband met bedrijfszekerheid is het datacentrum van een van onze opdrachtgevers voorzien van een eigen noodstroomvoorziening. Deze noodstroomvoorziening bestaat uit Roterende No Breaks (een dieselmotor, een vliegwiel en een generator). De Roterende No Breaks leveren stroom bij stroomstoringen. De vliegwielen leveren voor een korte periode stroom, als de generatoren gestart zijn kunnen die gedurende langere tijd stroom opwekken. (Als de stroomstoring voorbij is worden de generatoren natuurlijk weer uitgeschakeld)

Voor de noodstroomvoorziening zijn in dit datacentrum voor twee datazalen elk drie Roterende No Breaks opgesteld, en nog twee reserves. Voor periodiek onderhoud kan dan een No Break worden afgeschakeld. De vliegwielen draaien, behalve tijdens onderhoud, permanent en gebruiken daarbij energie.

Onze opdrachtgever heeft nu geïnvesteerd in verbindingen tussen de No Break verdelers waardoor met één No Break twee verdelers gevoed kan worden. Daardoor hoeven er minder vliegwielen permanent te draaien en wordt er zoveel energie bespaard dat wij voor onze opdrachtgever een subsidie konden binnenhalen!

Energiezuinige koeling voor een datacentrum

Bij datacentra is veel koeling nodig in verband met het hoge energiegebruik van de servers en de gewenste lage temperaturen, waarbij servers optimaal werken. Bij onze opdrachtgever bestond de ontworpen koelinstallatie uit een systeem bestaande uit een koude opslag en onttrekking in de bodem, droge koelers en koelmachines. In verband met bedrijfszekerheid was er daarnaast nog een tweede (redundante) systeem bestaande uit alleen droge koelers en koelmachines.

Koelmachines vragen meer elektrische energie dan koeling opgewekt vanuit droge koelers. De koelmachines moesten echter o.a. vanwege de klimaatverandering(!) worden ingezet om de koudebron thermisch in balans te houden.

Onze opdrachtgever hebben we geattendeerd op subsidiemogelijkheden bij de investeringen waardoor, kortgezegd, de droge koelers uit het tweede systeem vaker kunnen worden ingezet in plaats van de koelmachines uit het eerste systeem. Hierdoor is energiebesparing mogelijk en kan de koudebron in balans blijven.

Onze opdrachtgever is overgegaan tot investeringen in de koelcentrale van dit datacentrum waardoor deze energiebesparing mogelijk wordt. En wij hebben de subsidie geregeld!